Verkoop onder curatele

Bijstand van curators & vereffenaars

Vereffenaars en curatoren -altijd druk bezet- hebben soms de tijd niet of ze ontbreken het netwerk om een onroerend goed te verkopen.
Activo verkoopt in hun opdracht het onroerend goed, waarbij in alle transparantie erelonen van Activo verlegd kunnen worden naar de koper.

Vereffenaars, curatoren en banken hebben de netto verkoopopbrengst ter beschikking.