Het belang van een correcte schatting

Correcte prijszetting: ambitieus doch realistisch

De prijszetting moet zorgen dat kandidaten de prijs als hoog ervaren maar toch nog overwegen om te komen kijken.

Veel te hoge prijs = dossier verbrand = uiteindelijk soms zelfs lagere prijsopbrengst (kandidaten percipieren dit als een ongeoorloofde praktijk) De markt communiceert.

Schatters van banken doorprikken te hoge prijszettingen.

Zakken kan u altijd nog (maar de serieuze kandidaten zullen reeds elders hun gading gevonden hebben).