De voorbereiding bij verkoop of verhuur

Hoe bereidt u de verkoop of verhuur van uw pand voor?

Groepeer alle info van uw pand

Alle documenten omtrent uw  eigendom verzamelen : Plannen, vergunningen, aanslagbiljet onroerende voorheffing, attesten, keuringen, aktes, contracten…

Bepaal uw prijsverwachting

Hiervoor dient u de waardebepaling te interpreteren, een marktanalyse te doen van het huidige aanbod om finaal de prijsverwachting van uw vastgoed te kaderen.

Simuleer de opbrengsten en kosten van de transactie

Simuleer op voorhand reeds de fiscale en financiële de impact van de  verhuur of verkoop : opbrengsten, kosten, belastingsregime, BTW-herziening, meerwaardebelasting,…

Zet uw pand op orde

Het oog wil ook wat : maak uw pand klaar voor verkoop of verhuur : opkuis, kleine reparaties,….De eerste indruk is belangrijk.