Wat kost de dienstverlening?

In België wordt de bemiddelaar vergoed door de verkoper of de verhuurder van het pand.  

Activo maakt op voorhand een aanbod wat onze dienstverlening kost voor uw specifiek pand. De verloning hangt af van de waarde en grootte van het pand, de moeilijkheidsgraad van de opdracht en specifieke omstandigheden  (zoals bv discretie).  

Dit wordt dan in een mandaat (verkoop-of verhuuropdracht) neergeschreven. 

Bij verkoop:
de verloning is een % berekend op de behaalde verkoopprijs.
Bij verhuur:
de verloning is een %, eenmalig berekend op de jaarlijkse huurprijs.
Incentive vergoeding:
sommige klanten wensen met een incentive te werken.
Vaste kosten:
0 €. Activo rekent nooit vaste kosten aan.
Dossierkosten:
enkel wettelijk aan te vragen attesten worden tegen kostprijs aangerekend.
Publiciteitskosten:
inbegrepen in onze fee.
Schattingskosten:
inbegrepen in onze fee.
Duurtijd mandaat:
varieert van 6 maand tot 1 jaar, stilzwijgend verlengbaar.
Exclusiviteit:
wij werken graag exclusief, dit laat ons toe intensiever op uw dossier te werken.
Opzeg mandaat:
3 maand voor vervaldag.
Discretie:
wij behandelen uw dossier steeds met de nodige discretie.
Confidentiële transactie:
op uw vraag organiseren we een confidentiële transactie zonder enige vorm van publiciteit.