De voorbereiding bij verkoop of verhuur

Alle documenten omtrent uw eigendom verzamelen. Plannen, vergunningen, onroerende voorheffing, attesten, keuringen, aktes…. Mail ons voor een volledig overzicht van wat u in uw specifiek geval moet voorzien.

De waardebepaling interpreteren, marktanalyse (aanbod en vraagzijde) en prijszetting.

Fiscaal en financieel de impact van verhuur of verkoop voorberekenen: BTW-herziening, meerwaardebelasting.

Het pand klaarmaken voor verkoop of verhuur.