Verkopen & Verhuren

Het verkopen of verhuren van een bedrijfsgebouw is voor de meeste ondernemers geen core activiteit.

Hieronder schetsen we in 12 stappen de typische gang van zaken bij verkoop of verhuur.

1. Overweging of beslissing tot verkoop, verhuur of een combinatie.

2. Uitwerking van de koop of huurwaardebepaling van het vastgoed door Activo (vrijblijvend).

3. Uitwerking van een vastgoedadvies voor uw eigendom met referentieprijzen van gelijkaardige panden in uw omgeving door Activo. Advies werpt mogelijks een ander licht op uw vastgoeddossier.

4. Overleg tussen de opdrachtgever en Activo. Hier zult u de meerwaarde van Activo ervaren.

5. Ondertekening van de bemiddelingsopdracht en startvergadering

6. Uitwerking van het dossier (vastgoedtechnisch, marketingtechnisch, administratief)

7. Commercialisering (publiciteit op web, aan pand, in vakbladen…)

8. Screening van de kandidaten

9. Begeleide plaatsbezoeken aan het pand

10. Onderhandeling, al dan niet in het bijzijn van de opdrachtgever

11. Contractering

12. Opvolging

Activo zal u helpen de juiste beslissingen te nemen, de juiste waarde te bepalen en bepaalde valkuilen te vermijden. Graag lichten we de meerwaarde toe van onze diensten voor uw specifiek dossier.