Waarom Activo kiezen?

Activo Bedrijfsvastgoed is een gespecialiseerde vastgoedmakelaar voor verkoop en verhuur van bedrijfsgebouwen:

  • magazijnen
  • fabrieken
  • ateliers
  • kantoren
  • showrooms
  • baanwinkels
  • industriegronden
  • brownfields (sites met bodemsanering)
  • industrieel beleggingsvastgoed

Activo is in Vlaanderen en Henegouwen leidend makelaar in het segment van middelgrote en grote gebouwen met 850 transacties sinds 1998.

Hieronder vindt u 11 drijfveren waarom klanten voor Activo Bedrijfsvastgoed kiezen:

Gespecialiseerd in bedrijfsgebouwen
Activo verkoopt en verhuurt uitsluitend bedrijfsgebouwen.                         
In West-Vlaanderen en Henegouwen zijn we de leidende makelaar voor middelgrote- en grote bedrijfsgebouwen.
Wij bedienen de Eurometropool Rijsel.                                                           

Business-to-Business aanpak
Activo begrijpt uw bedrijfsactiviteit en daarom ook uw specifieke wensen rond bedrijfsgebouwen.

Correcte en onderbouwde waardebepaling
Een correcte waardebepaling is van vitaal belang in iedere transactie en voor iedere betrokkene. Bedrijfsgebouwen juist schatten kan alleen indien men ervaring, marktkennis en kennis heeft.
Activo is het enige kantoor in West-Vlaanderen dat beschikt over een erkend schatter bij het RICS in London. U kunt op het juiste advies rekenen.

Uitgebreid Relatienetwerk
Sinds 1998 hebben wij een omvangrijk relatienetwerk opgebouwd bij ondernemers, raadgevers, financiële instellingen en overheid.

Marketing-spirit
Uniform zakelijk en origineel komen we in beeld. Onze unieke vormen van publiciteit ontsnappen niet aan de aandacht.

Objectief en ethisch
Wij hanteren strikte ethische normen in onze bedrijfsfilosofie, met lange termijn visie.

Snelheid
Het dagelijks geactualiseerde overzicht van enerzijds kopers, investeerders, huurders en anderzijds verkopers en verhuurders, laat toe om snel tot transacties te komen, ook bij discrete transacties.

Discretie
Vanuit commerciële of interne redenen is discretie in transacties soms onontbeerlijk en cruciaal.
Ongeveer 30 à 40% van onze transacties gebeuren in stilte zonder dat "de buitenwereld" iets merkt.
Wij realiseren transacties met geheimhoudingclausules en gecontroleerde informatieverspreiding.

Volledige adviesverlening
Een bedrijfsvastgoedtransactie realiseren vraagt steeds bijkomende adviesverlening. Alle betrokken partijen genieten van onderbouwd advies rond exploitatievergunningen, socio-economische vergunningen, stedenbouwkundige aspecten, fiscale planning, bouwkundig advies, renovatiekosten.

Specifieke contactpersoon
U heeft een contactpersoon binnen onze firma, die uw dossier begeleidt. Deze aanpak zorgt voor een persoonlijke verstandhouding en perfecte uitwisseling van informatie.

Ervaring en know-how
Alle medewerkers hebben een universitaire opleiding en een bijkomende specialisatie in het vastgoed of bouw.
In-house beschikken we over de competenties van een schatter, vastgoedmakelaar, en een financieel & fiscaal adviseur.