De 14 meest gestelde vragen aan onze CEO

Waar letten klanten op bij de keuze van hun makelaar?

1. Heeft de makelaar voldoende referenties?

2. Is hij gespecialiseerd in de verkoop of verhuur van bedrijfsgebouwen?

3. Is hij voldoende voorbereid en kent hij de markt?

4. Zit ik met de makelaar op dezelfde golflengte?

5. Heb ik in de makelaar voldoende vertrouwen?

6. Is het kaliber van de makelaar zwaar genoeg om met professionele kopers te kunnen
onderhandelen?

7. Heeft hij een brede kennis voor bouwtechniek, vastgoedfiscaliteit, financiering?

Heeft Activo voldoende kennis in huis om mijn gebouw te verkopen of te verhuren?

U kan zich een idee vormen op basis van de reeds gerealiseerde transacties in onze referentielijst. Qua erkenningen en vorming verwijzen we graag naar de profielpagina op LinkedIn van onze gedelegeerd bestuurder Ivo De Muynck.

Is Activo objectief en neutraal?

Activo is noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verbonden  met bouwpromotoren en ontwikkelaars.
We hebben er geen baat bij dat we “eigen” of projecten van “partners” bevoordelen.

Zal Activo de “best deal” onderhandelen voor mij of is het “rap-rap” verkopen om de commissie op te strijken?

Hoe hoger de verkoop– of verhuurprijs, hoe beter voor u als opdrachtgever en voor ons, want we werken met een percentage op de transactieprijs. We kunnen u op uw vraag voldoende referenties voorleggen van klanten die dit zullen bevestigen.

Mijn gebouw verkopen of verhuren, dat kan ik zelf ook.”

Misschien wel. Echter, tenzij u een echte vastgoedprofessional bent met marktervaring, mist u de marktgegevens en heeft u geen klankbord of u wel het maximale resultaat zal behalen.

De kans bestaat dat u een aantal zaken in het verkoopproces over het hoofd ziet, waarbij u later een probleem op fiscaal, bouwtechnisch of vastgoedtechnisch niveau krijgt.

Met Activo huurt u een expert in, die u voor de valkuilen zal behoeden.

Tenslotte, heel wat klanten hebben geen tijd om zich in het verhuur– of verkoopproces te verdiepen en houden vast aan het principe “schoenmaker blijf bij uw leest”.

Heeft Activo een voldoende groot regionaal netwerk?

Activo heeft partnerships met makelaars over heel België en in het Noorden van Frankrijk. Lokale inplanting is voor vastgoedtransacties zeer belangrijk.

Waarom vermeldt Activo geen prijzen op zijn website?

Opdrachtgevers houden dikwijls vast aan discretie en wensen niet dat dergelijke info verspreid wordt aan concurrenten of partijen zoals vakbonden.
De financiële voorwaarden lichten we daarom persoonlijk toe.

Verkavelingsadvies

We rekenen voor u uit wat een verkaveling zou opbrengen en wat het u zal kosten.

Inkoopmandaat

Indien u specifiek op zoek bent naar een pand, kunnen we voor u gericht op zoek gaan.

Overname onderhandelingen

Wanneer u met een kandidaat-koper of huurder er niet uitgeraakt, objectivering nodig heeft of een buffer wenst tussen de partijen.

Bouwadvies

We geven u aan hoe u best bouwt in het kader van een latere verkoop of verhuur.

Hoe lang duurt het tot Activo tot resultaat komt?

Dit hangt af van de actieve periode waarin we ons bevinden, alsook van het type pand.

Belang van een goede dossiersamenstelling

De klant wordt niet meer “lastig” gevallen met steeds terugkerende vragen bv. hoeveel is de Onroerende voorheffing

Informatieplicht : we zijn verplicht de kandidaten zo goed mogelijk te informeren

Getuigt van professionele aanpak : perfecte voorbereiding is het halve werk

Door een goed dossier zijn al onze medewerkers geinformeerd en kunnen ze polyvalent optreden.

De “Truken van de Foor” waarmee collega’s u zullen overtuigen om hen een mandaat te geven.

1. De waarde van uw pand overschatten om u te overtuigen dat u het best bij hen in mandaat geeft (en na enkele maanden meedelen dat de markt tegen zit en dat u de prijs moet zakken).

2. Beweren dat ze al over een kandidaat beschikken om uw pand te kopen/huren.

3. Hard-selling: u onder druk zetten door te zeggen dat er geen tijd is en u dus snel moet beslissen.

4. Mistige, misleidende en snel snel opgestelde mandaten met kleine lettertjes.

5. U onophoudelijk blijven contacteren tot u tekent.